Your browser does not support JavaScript!
کود کشاورزی کلرور کلسیم
ضرورت محلول پاشی کود کشاورزی کلرور کلسیم و دستور کاربرد آن

مقدمه

کلسیم بیشترین ماده مورد نیاز در میوه است و شاید بتوان آن را مهمترین عنصر معدنی دانست که در تعیین کیفیت میوه دخالت دارد. اهمیت این عنصر در مرحله¬ی پس از برداشت میوه¬ها، سبزیجات و گل¬های بریده از آنجا ناشی می¬شود که نقش مهمی در طول عمر و کیفیت ماندگاری این محصولات دارد. میوه¬هایی که دارای کلسیم بالایی هستند بهتر می¬توانند حمل و نقل شوند و درشرایط مساعد انبار، مدت بیشتری باقی بمانند.
مهمترین نقش کلسیم در میوه¬ها استحکام دیواره سلولی می¬باشد. مشاهدات میکروسکوپی نشان داده که بهم ریختگی سازمان سلولی در موقع رسیدن در میوه¬هایی که کلسیم بالایی دارند، دیرتر صورت می¬گیرد ولی در میوه¬هایی که کلسیم کمتری دارند این حالت زودتر اتفاق می¬افتد.
همانطور که رطوبت خاک جذب کلسیم توسط ریشه¬ها را تحت تاثیر قرار می¬دهد، انتقال آن در آوند چوبی به¬همراه جریان شیره¬ی خام نیز تحت تاثیر پدیده¬ی تعریق و تبخیر آب از اندام¬های هوایی است که برگ¬ها عمده¬ترین این سطوح می¬باشند. بنابراین تعریق تا حد زیادی میزان انتقال رو به بالای کلسیم را کنترل می-نماید. هر شرایطی که میزان تعریق را کاهش دهد، جذب کلسیم را نیز محدودتر خواهد نمود. علاوه بر این حرکت نزولی کلسیم خیلی آهسته است زیرا که به¬طور کلی کلسیم فقط به میزان خیلی کمی در آوند آبکشی انتقال پیدا می¬کند. این موضوع نشان می¬دهد که کلسیم به¬کار رفته برای افزایش کلسیم میوه، باید روی میوه مورد نظر محلول¬پاشی شود، زیرا کلسیمی که روی برگ پاشیده می¬شود به میوه یا قسمت دیگری از درخت چندان منتقل نمی¬شود.
با وجود آهکی بودن خاک¬های زراعی کشور(فراوانی ترکیبات کربنات کلسیم) به دلایل متعددی، کمبود کلسیم در محصولات باغی مشاهده می¬شود. خشکی خاک¬ها و عدم وجود رطوبت کافی، تابستان¬های گرم با درجه حرارت بالا و رطوبت پایین که سبب می¬شود تعرق به حداقل کاهش یابد، در نتیجه جریان مواد و بخصوص کلسیم در آوندهای چوبی به حداقل می¬رسد. بعضی از محققین گفته اند هرگاه غلظت کلسیم به بیش از 8/0 تا یک درصد وزن خشک برگ برسد، مقدار آن برای فعالیت¬های مرتبط با رشد کافی است. اما تحقیقات دیگر نشان داده کمبود کلسیم در درختان میوه حتی به هنگامی که در برگ¬ها غلظت کلسیم فراتر از 5/1 درصد نیز باشد، نیز مشاهده می¬شود. بنابراین گفته می¬شود که غلظت کلسیم برگ نشانه خوبی برای مشخص کردن مقادیر کلسیم میوه نیست. دلایل این را می¬توان در تبخیر و تعرق بیش از اندازه برگ در مقایسه با میوه و رقابت شدید در جذب کلسیم بین سرشاخه های در حال رشد و میوه ها بر روی درخت دانست. میوه سیب، کلسیم کمتری در مقایسه با سایر اندام های سیب دارد. هرچه زمان برداشت میوه سیب نزدیکتر می شود، غلظت کلسیم بتدریج کاهش و در زمان برداشت به حداقل می رسد. یکی از دلایل کاهش جریان شیره ی سلولی در آوند چوبی به داخل میوه می تواند شکسته شدن بافت های چوبی در اثر بزرگ  شدن مستمر میوه باشد و به همین دلیل غلظت کلسیم در اواخر زمان رشد میوه به شدت کاهش می یابد، در حالی-که در اندام های دیگر تغییرات کلسیم کم است.

نقش کلسیم در جلوگیری از بیماری های فیزیولوژیکی


دلایل کافی موجود، گواه این مساله است که کمبود کلسیم سبب ناهنجاری های مختلفی در گیاه می¬شود. ناهنجاری ها اغلب در میوه هایی ظاهر می شوند که از نظر غلظت¬های کلسیم پایین هستند. اگرچه غلظت های بالایی از کلسیم می تواند از تمام این ناهنجاری ها جلوگیری نماید، ولی این ناهنجاری ها صرفا بخاطر کمبود کلسیم ظاهر نمی شوند. مهمترین ناهنجاری های مرتبط با کمبود کلسیم در جدول 1 نشان داده شده است.

دستور العمل کاربردی کلرورکلسیم


زمان محلول پاشی کلرورکلسیم در باغ های میوه معمولا حدود سه هفته بعد از ریزش گلبرگ ها شروع و به فاصله ی هر دو هفته یکبار تا زمان برداشت میوه ها حتی تا ده بار نیز در میوه های سیب قرمز تکرار می شود. درصد خلوص کلرورهای کلسیم صنعتی بین 77 تا 80 درصد می باشد. میزان غلظت کلرورکلسیم در محلول پاشی ها، بین 5/0 تا 1 درصد است. تحقیقات اخیر موسسه تحقیقات آب و خاک نشان داده که در شرایط گرم و خشک محلول پاشی با غلظت 5 در هزار(5/0 درصد) در باغ های سیب مناسبترین غلظت می-باشد.
کلرور کلسیم را می توان با اغلب سموم آفت کش مصرف نمود اما معمولا با یک ماده ی خیس کننده ی غیر یونیک که هم جذب سطحی را افزایش داده و هم امکان سوختگی را کاهش می دهد، بکار برده می شود. از آنجایی که در بیشتر فرمولاسیون سمی نباتی، مواد خیس کننده نیز همراه می باشند، لذا در محلول پاشی ترکیبی سموم و کلرورکلسیم نیاز به استفاده از این ترکیبات نمی باشد. توصیه شده که از مصرف کلرورکلسیم به همراه سمومی مثل Captan و Guthion خودداری شود.
سوختگی برگ ها و میوه ها که به صورت یک ضایعه حاشیه ای بیشتر در روی برگ ها دیده می شود، در بیشتر حالات به واسطه ی عدم کالیبراسیون صحیح دستگاه محلول پاش یا سم پاش می باشد. البته این مسئله وقتی که غلظت های رقیق از کلرورکلسیم بکار رود جدی نخواهد بود. توصیه شده برای کاهش خطر سوختگی میوه ها و برگ ها در اثر محلول پاشی کلرورکلسیم آب مصرفی حداقل به میزان لازم برای هر هکتار باشد. برای تهیه محلول، کلرورکلسیم را ابتدا در مقدار کمی آب حل نموده و به هنگام پر نمودن مخزن سمپاش از آب این مخلوط را به مخزن اضافه می کنیم. همواره تا زمان پاشیدن برای ثابت ماندن یکنواختی محلول تهیه شده می-باید آن را مرتب تکان داد تا یکنواختی آن حفظ شود. تحت شرایط مرطوب و سرد می بایست توجه داشت که سرعت خشک شدن آن بر روی سطح برگ ها کاهش پیدا می کند که سبب افزایش جذب می شود و در شرایط گرم و خشک سبب افزایش ضریب سوختگی می شود. رعایت موارد زیر برای انجام محلول پاشی موفقیت آمیز کلرورکلسیم ضروری است.
-  انجام محلول پاشی در دماهای بالای 25 درجه ی سانتی گراد در مقابل نور شدید آفتاب موجب سوختگی برگ ها می شود.
-   میزان pH کلرورکلسیم محلول در آب ممکن است به حدود 10 نیز برسد، زیرا مقدار کمی ناخالصی اکسیدکلسیم موجود در آن سبب تشکیل هیدروکسید کلسیم و در نهایت سبب افزایش قلیائیت محلول می شود. این pH بالا ممکن است خواص سموم به هنگام محلول پاشی توام کلرورکلسیم با سموم را نیز کاهش دهد. برای تعدیل pH بهتر است از ترکیبات اسیدی ترجیحا سولفات  روی استفاده شود.
-یکی دیگر از ترکیبات مرسوم برای کاهش pH، استفاده از سرکه است که شامل 5 درصد اسید است. برای هرکیلوگرم کلرورکلسیم، حدود 40 گرم از ترکیب سرکه استفاده می شود تا pH محلول را به حدود 6 برساند. همچنین از ترکیباتی که خاصیت بافری دارند نیز برای کاهش pH استفاده می کنند.

رابطه¬ی محلول¬پاشی کلرور کلسیم با زرد شدن برگ و خزان آن

اگر غلظت کلرورکلسیم محلول پاشی شده بیش از هفت در هزار در هکتار بوده، pH محلول کلرورکلسیم در حد خنثی تنظیم نشده باشد، ناخالصی های آن با یک پارچه ی تنظیفی گرفته نشود، تعداد دفعات محلول پاشی در فاصله ی زمانی کم بیش از حد بوده باشد، یا اینکه سمپاش کالیبره نبوده و یا توان پودر کردن محلول را نداشته باشد، تحت چنین شرایطی نه تنها محلول پاشی کلرورکلسیم نقشی در بهبود کیفی میوه ها نخواهد داشت، بلکه سبب زردی سریع برگ ها شده و در نهایت برگ های درختان میوه دچار خزان زود رس خواهند شد.
علت ریزش برگ ها را می توان چنین تشریح نمود که کلسیم جاذب الرطوبه بوده و در صورت محلول-پاشی غیر صحیح، در شرایط گرم وخشک، ذرات کلسیم که جاذب ارطوبه می باشد بر روی برگ ها تجمع یافته و با خشک تر شدن سطح برگ ها، کلسیم رطوبت موجود در برگ ها را جذب نموده و برگ های درختان میوه با وجود آنکه آبیاری شده اند، چون آب خود را با سرعتی بیشتر از آنچه از طریق ریشه در اختیار آنها قرار می گیرد، از دست می دهند. تحت چنین شرایطی، برگ های درختان زرد شده و خزان می کنند.

دستورالعمل محلول¬پاشی عناصرغذایی از جمله کلسیم


-   غلظت محلول مورد استفاده بسیار مهم بوده وباید مطابق استانداردهای توصیه شده کنترل شود. غلیظ بودن محلول علاوه بر گرفتگی نازل ها موجب سوزش برگ ها می شود. باید دقت نمود که در مواقع خشکسالی از غلظت های کمتری از کود کشاورزی استفاده نمود. هرچه مقدار آب مصرفی کاهش یابد، غلظت کود کشاورزی مصرفی نیز باید کاهش داده شود.
-  زمان محلول پاشی نیز بسیار مهم است. بهتر است محلول پاشی در هوای خنک در صبح زود و یا عصر انجام شود. برای جذب بهتر کود کشاورزی باید قبل و یا بعد از محلول پاشی مزرعه و یا باغ را آبیاری نمود تا حرکت آب در درون سیستم گیاهی و رطوبت نسبی محیط باغ و مزرعه افزایش یابد.
-    انتخاب نوع سمپاش برای محلول پاشی اهمیت زیادی دارد. سمپاش انتخابی باید قدرت پودر کردن محلول را داشته باشد، تا بتواند کودها را به صورت قطرات بسیار ریز روی برگ ها و میوه بپاشد.
-   برای انجام محلول پاشی باید ابتدا کود کشاورزی مورد نظر را در آب گرم کاملا حل نموده، سپس محلول زلال رویی را با تنظیف و صاف نمودن در درون تانکر سمپاش ریخته، رسوبات باقی مانده را به-صورت مصرف خاکی در چالکود مصرف نمود. زیرا در غیر اینصورت رسوبات بخصوص ذرات حل نشده موجب سوزش برگ ها خواهند شد.
-  برای جذب بهتر مواد غذایی توسط برگ و میوه بهتر است از مایع ظرفشویی با غلظت نیم در هزار استفاده شود. این مواد سبب می شوند تمام سطح برگ بطور یکنواخت خیس و مرطوب گردند.
-  توجه به غلظت محلول مورد استفاده بسیار مهم است. اگر قرار است کود کشاورزی میکروی کامل با غلظت چهار در هزار محلول پاشی شود، باید در هربار محلول پاشی، در هر هکتار چهار کیلوگرم کود میکرو در هزار لیتر آب استفاده شود. زیرا بارها گزارش از سوختگی و ریزش برگ ها با استفاده از کودهای میکرو و حتی کلرور کلسیم رسیده است. در بررسی های به عمل آمده مشاهده گردیده که اگر قرار است کلرورکلسیم را باغلظت پنج در هزار در هر بار محلول پاشی نماید(تعداد درخت در هر هکتار 400 اصله و برای هر درخت 5/2 لیتر آب) بعضا این محلول  تهیه شده در تانکر 1000 لیتری در سطح کمتر از 5/0هکتار مصرف می شود. بطوریکه ملاحظه می شود تحت چنین شرایطی غلظت محلول از ده در هزار نیز متجاوز می نماید و این چنین بی احتیاطی ها موجب خسارت خواهد شد.

پیشنهادات


-  محلول پاشی کلرور کلسیم در مناطقی که علایم کمبود دیده می شود و یا کیفیت محصولات در اثر کمبود کلسیم مناسب نیست مثل سوختگی گلگاه در گوجه فرنگی و هندوانه و یا عارضه ی لکه ی تلخ در سیب ها مصرف آن ضرورت دارد.
 -   محلول پاشی کلرورکلسیم در طول رشد در میوه هایی نظیر سیب، گلابی، زردآلو و هلو، از نرم شدن سریع آنها جلوگیری می کند.
-   محلول پاشی کلرورکلسیم استحکام ساقه های گل از جمله گلایول و گل میخک را افزایش می دهد و سبب کاهش خسارت بیماری های قارچی در گلخانه های گل رز می شود.
-    تعداد دفعات محلول پاشی کلرورکلسیم تابعی است از درجه حرارت، رطوبت نسبی، نیاز رقم، عملکرد و عمر درختان میوه و غیره. هرچه درختان جوان تر باشند نیاز کلسیمی آنها بالاتر خواهد بود.
-   با محلول پاشی کلرور کلسیم طول عمر انبار داری میوه های تازه خوری نیز افزایش می یابد. لذا به سهولت می توان طول مدت انبارداری میوه های تازه خوری نظیر گیلاس، زردآلو، زردآلو، گلابی، هلو، توت فرنگی و... را از طریق محلول پاشی کلرورکلسیم افزایش داد.
-    در صورت زیاده روی در مصرف آب آبیاری، کود کشاورزی  ازته(نیتراته) و "کود پتاس"پتاسیمی، غلظت کلسیم وهیدروکربور(مواد قندی) کاهش می یابد. بنابراین لازم است با مصرف متعادل کودهای ازته و پتاسیمی و مصرف صحیح آب و مصرف کلرورکلسیم تا حدودی کیفیت انبارداری میوه ها را افزایش داد.
-    به علت حرکت کند کلسیم در داخل گیاه و عدم رسیدم کلسیم کافی به اندام های با تعداد روزنه ی کم ، نظیر میوه ها، توصیه می شود محلول پاشی با کلرورکلسیم همگانی شود

آخـریـن مـقـالات
 1. نقش pH

  pH خاک بطور مستقيم يا غيرمستقيم رشد گياه را تحت تاثير قرار مي‌دهد. مهم‌ترين نقشpH خاک کنترل ...

 2. کود آهن و کمبود آن در گیاه

  ماده غذایی آهن، یكی از مواد غذایی كم مصرف است كه وجود آن به اندازه كافی برای رشد گیاهان زراعی ...

 3. کمبود نیتروژن

  علایم کمبود نیتروژن در بوته های جوان ذرت شامل کوتاه شدن، کاهش رشد و سبز متمایل به زرد برگ ...

 4. کود کشاورزی کلرور کلسیم

  کلسیم بیشترین ماده مورد نیاز در میوه است و شاید بتوان آن را مهمترین عنصر معدنی دانست که ...

 5. کاربرد سایتوکینین ها در باغبانی

  افزایش شاخه زایی: استفاده از این هورمون در اوایل تابستان میتواند باعث شاخه زایی شود. افزایش ...

 6. کود تقویتی آهن

  برای جلوگیری و رفع زردی ناشی ازکمبود آهن در سبزیجات وصیفی جات به صورت مصرف خاکی ...

 7. هومیک اسید

  هیومیک اسید ها پیش از اینکه کود باشند اصلاح کننده خاک هستند. مواد آلی به خصوص هیومیک اسید بار منفی خود را به ذرات خاک رس منتقل نموده ...

 8. روش های کوددهی

  روش کوددهی در مدیرت تغذیه گیاهان اهمیت زیادی دارد. کوددهی باید به گونه ای باشد که عناصر مورد ...

 9. تاثیر حرارت بر ایجاد بیماری فیزیولوژی

  تغييرات ناگهاني دما اثرات نامطلوبي روي گياهان مي‌گذارد و عوارض ناشي از دماهاي بالا كمتر از دماي پايين اتفاق ...

 10. بیماری های فیزیولوژیک

  در مرحله‌اي از رشد گياه شكل بگيرد و شدت آن بستگي به نوع عامل دارد كه مي‌تواند مرگ گياه را هم بدنبال ...

 11. پتاسیم در پسته و فروش کود پتاس

  16عنصر شیمیایی برای رشد و نمو هر گیاهی ازجمله پسته مورد نیاز هستند. این 16 عنصر به دو گروه عناصر ...

 12. اصلاح خاک و استفاده از کود کشاورزی

  خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی و عوامل تولید است، استفاده بی رویه از زمین ، بدون دادن کود و تقویت ...