Your browser does not support JavaScript!
کود کشاورزی آمینواسیدها
کود کشاورزی آمین استار
کود کشاورزی آمینواسیدها:

کود کشاورزی آمینو اسید برای سوخت و ساز گیاهی، متابولیسم سلولی و همچنین افزایش کیفیت محصولات کشاورزی امری ضروری به نظر می رسد. با وجود کود کشاورزی آمینواسید این سطح کیفی بسیار خوب و مثبت ارزیابی می شود و همچنین به عنوان امری ضروری و مهم نیز شناخته شده است. همچنین برای جلوگیری از کاهش محصول به مرور زمان و بالا بردن کیفیت و ارتقای محصول، استفاده از آمینواسیدها گریزناپذیر خواهد بود.
به طورکلی، کاربرد کود کشاورزی آمینو اسید به منظور استفاده در تغذیه پایه ای مورد نیاز گیاهان و یا حتی به منظور استفاده در مراحل بحرانی تغذیه گیاهی و همچنین پیش بینی رشد گیاهی می تواند بسیار متداول باشد. در این بین جذب کود کشاورزی آمینو اسید می تواند از روزنه های گیاهی به صورت محلول پاشی بسیار مناسب باشد به خصوص زمانی که دمای محیط اطراف گیاه نیز مناسب به نظر برسد.
 آمینو اسید از اجزای بنیادی در مراحل آغازین سنتز پروتئین ها هستند. در حدود 20 نوع آمینواسید مهم درهریک از فر آیندهای تابع سنتز پروتئین ها درسلول درگیر هستند. طی مطالعاتی که در سال های اخیر صورت گرفته، اثبات شده است که کود کشاورزی آمینو اسید می توانند به طور مستقیم تاثیر بسیار زیاد و مهمی در فعالیت های حیاتی و ساختارهای گیاهی داشته باشد.
همچنین آمینواسیدهایی که توسط گیاهان و در درون خود گیاه تولید می شوند نیز با کود کشاورزی آمینو اسید که به صورت کود آبیاری و یا به صورت آب آبیاری در اختیار گیاه قرار می گیرند، یکی شده و در ساختمان خاک و ساختار آن قرار می گیرند. این آمینواسیدهایی که در خاک استقرار می یابند به بهبود ساختار خاک و به طور کلی فلور گیاهی خاک کمک می کنند و بدینوسیله جذب مواد غذایی خاک را توسط ریشه گیاهان آسان می کنند. همچنین باعث می شود که مواد غذایی به طور یکسان از طریق خاک جذب گیاه شود.
فروش کود کشاورزی
تغذیه گیاهان از طریق محلول پاشی برگی و اسپری کردن مواد مورد نیاز گیاه که به صورت همان ترکیبات آمینواسیدی هستند علاوه بر اینکه به سنتز پروتئین کمک شایانی می کند احتیاجات  تغذیه ای گیاه را نیز برطرف می نماید. در این حالت کود کشاورزی آمینو اسید طوری تدارک دیده شده اند که یک ساختار مناسبی را در گیاه جهت سنتز پروتئین شکل می دهند و این حالت در واقع همان عملکرد اختصاصی آمینواسیدها در گیاه محسوب می شود.تاثیرات کود کشاورزی آمینو اسید  برروی گیاهان:
به گوشه ای از این تاثیرات شگرف می توان به شرح ذیل اشاره کرد:
    سنتز پروتئین
    افزایش مقاومت گیاهان در برابر استرس های محیطی
    تاثیر بر فتوسنتز گیاهی
    فعال سازی روزنه های گیاهی
    کلات کردن عناصر
    نقش موثر بر هورمون های گیاهی
    تاثیر بر گرده افشانی و شکل گیری میوه ها
    ایجاد تعادل بین گیاه و محیط زیست
    تنظیم وضعیت عمومی گیاه
سنتز پروتئین:
به  طورکلی در سلول های گیاهان، پروتئین ها دارای تاثیری ساختاری، کارکردی متفاوت از نظر آنزیمی، عملکردی، انتقال دهنده و ذخیره ای هستند.
طبق تحقیقات صورت گرفته، در گیاهان آمینواسیدهای نوع L هستند که همانند سازی می شوند و اصولا D آمینواسیدها برای گیاهان شناخته شده نیستند که این ناشناختگی شان در واقع به خاطر شناخته نشدنشان توسط دستگاه آنزیمی سلولی گیاهی است. پس با این تفاسیر نمی توانند در سنتز پروتئین های سلولی سهیم باشند. از این رو می توان گفت آمینواسیدهای نوع L در واقع  به وسیله نوعی سنتز ارگانیک ساخته شده اند.
افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش ها و استرس های محیطی:
اصولا تنش هایی مثل دمای بالا، رطوبت کم، سرمازدگی هنگام صبح، حمله آفات، طوفان و تگرگ تاثیرات منفی در متابولیسم گیاهی دارند و باعث کاهش میزان کیفیت و کمیت محصول می شوند.
برخی آمینواسیدها در گیاه بی درنگ پس از تنش فیزیولوژی تولید می شوند در حالی که در بسیاری موارد تنش ها مانع از اثر گذاری آمینواسیدهای درون گیاه می شوند و اینجاست که نقش کود کشاورزی آمینو اسید که به عنوان کود کشاورزی استفاده می شوند به عنوان نیرویی مضاعف، همراه با آب آبیاری یا محلول پاشی به کمک گیاه می آید.

آخـریـن مـقـالات
 1. نقش pH

  pH خاک بطور مستقيم يا غيرمستقيم رشد گياه را تحت تاثير قرار مي‌دهد. مهم‌ترين نقشpH خاک کنترل ...

 2. کود آهن و کمبود آن در گیاه

  ماده غذایی آهن، یكی از مواد غذایی كم مصرف است كه وجود آن به اندازه كافی برای رشد گیاهان زراعی ...

 3. کمبود نیتروژن

  علایم کمبود نیتروژن در بوته های جوان ذرت شامل کوتاه شدن، کاهش رشد و سبز متمایل به زرد برگ ...

 4. کود کشاورزی کلرور کلسیم

  کلسیم بیشترین ماده مورد نیاز در میوه است و شاید بتوان آن را مهمترین عنصر معدنی دانست که ...

 5. کاربرد سایتوکینین ها در باغبانی

  افزایش شاخه زایی: استفاده از این هورمون در اوایل تابستان میتواند باعث شاخه زایی شود. افزایش ...

 6. کود تقویتی آهن

  برای جلوگیری و رفع زردی ناشی ازکمبود آهن در سبزیجات وصیفی جات به صورت مصرف خاکی ...

 7. هومیک اسید

  هیومیک اسید ها پیش از اینکه کود باشند اصلاح کننده خاک هستند. مواد آلی به خصوص هیومیک اسید بار منفی خود را به ذرات خاک رس منتقل نموده ...

 8. روش های کوددهی

  روش کوددهی در مدیرت تغذیه گیاهان اهمیت زیادی دارد. کوددهی باید به گونه ای باشد که عناصر مورد ...

 9. تاثیر حرارت بر ایجاد بیماری فیزیولوژی

  تغييرات ناگهاني دما اثرات نامطلوبي روي گياهان مي‌گذارد و عوارض ناشي از دماهاي بالا كمتر از دماي پايين اتفاق ...

 10. بیماری های فیزیولوژیک

  در مرحله‌اي از رشد گياه شكل بگيرد و شدت آن بستگي به نوع عامل دارد كه مي‌تواند مرگ گياه را هم بدنبال ...

 11. پتاسیم در پسته و فروش کود پتاس

  16عنصر شیمیایی برای رشد و نمو هر گیاهی ازجمله پسته مورد نیاز هستند. این 16 عنصر به دو گروه عناصر ...

 12. اصلاح خاک و استفاده از کود کشاورزی

  خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی و عوامل تولید است، استفاده بی رویه از زمین ، بدون دادن کود و تقویت ...