Your browser does not support JavaScript!
تاثیر حرارت بر ایجاد بیماری فیزیولوژی
تاثیر حرارت بر ایجاد بیماری فیزیولوژی

تغييرات ناگهاني دما اثرات نامطلوبي روي گياهان مي‌گذارد و عوارض ناشي از دماهاي بالا كمتر از دماي پايين اتفاق مي‌افتد. براي رشد اكثر گياهان دماي 30-15 درجه سانتي گراد مناسب مي‌باشد. بافت هاي جوان و در حال رشد بيشتر گياهان و خصوصاً گياهان علفي، معمولاً به دماهاي خيلي بالا و يا خيلي پايين حساس مي‌باشند. ولي اين حد تحمل بستگي به مرحله رشد گياه و گونه گياه دارد.
اگرآسيب وارده در دماي بالاتر از صفر به وجود آيد به آن سرما زدگي مي‌گويند و اگر خسارتغييرات ناگهاني دما اثرات نامطلوبي روي گياهان مي‌گذارد و عوارض ناشي از دماهاي بالا كمتر از دماي پايين اتفاق مي‌افتد. براي رشد اكثر گياهان دماي 30-15 درجه سانتي گراد مناسب مي‌باشد. بافت هاي جوان و در حال رشد بيشتر گياهان و خصوصاً گياهان علفي، معمولاً به دماهاي خيلي بالا و يا خيلي پايين حساس مي‌باشند. ولي اين حد تحمل بستگي به مرحله رشد گياه و گونه گياه دارد.
اگرآسيب وارده در دماي بالاتر از صفر به وجود آيد به آن سرما زدگي مي‌گويند و اگر خسارت وارده در دماي زير صفر وارد شود به آن يخ زدگي گويند. سرمازدگي در مناطق نيمه گرمسير در كشت هاي پاييزه خيار و گوجه فرنگي متداول مي‌باشد وگرماي زياد نيز مي‌تواند باعث آفتاب سوختگي روي ميوه گياهاني مانند گلابي، سيب، گوجه فرنگي و جاليز شود، و معمولاً قسمت رو به آفتاب ميوه ها و سبزي ها سوخته و قهوه اي مي‎شود. افزايش دماي هوا در زمان گرده افشاني خرما باعث افزايش آلودگي ميوه ها به پوسيدگي دم سرخ مي‎شود.
مكانيسم اثر حرارتهاي بالا و پايين كاملاً متمايز از يكديگر مي باشند. دماي بالا معمولاً برخي آنزيم ها را غير فعال كرده و در مقابل باعث تشديد فعاليت برخي آنزيم هاي ديگر مي‌شود. به همين دليل منجر به واكنش هاي بيوشيميائي غير معمول و مرگ سلول گياه مي‎شود. اما دماي پائين باعث منعقد شدن و دناتوره شدن پروتئين ها، تخريب غشاء‌ سيتوپلاسمي و احتمالاً رها شدن برخي مواد سمي در سلول مي‌شود ودماي پايين همچنين باعث تشكيل يخ در داخل سلولها و يا بين سلولها مي‎شود و تشكيل كريستال هاي يخ در داخل سلولها، باعث تخريب غشاء پلاسما و آسيب و مرگ سلولي مي‎شود.
برخي استرين هاي باكتريهاي بيماريزا مانند Pseudomonas Syringe PV Syringes و برخي باكتريهاي ساپروفيت، موقعي كه درفضاي زير روزنه برگها و يا داخل آنها باشند به عنوان كاتاليست هائي براي تشكيل هسته يخ عمل مي كنند.
دامنه تغييرات زياد حرارتي در شبانه روز، باعث صدمه زدن به گياهان مي شود از جمله به تركيدگي ميوه هاي مركبات در شمال ايران مي توان اشاره كرد و پايين بودن دماي آب در دوران رشد برنج و بخصوص در مراحل گلدهي برنج، يكي از دلايل اصلي پوك شدن دانه هاي برنج درشمال مي‌باشد كه با استفاده از روش نگه داشتن آب در كرت ها مي‌توان پوكي دانه ها را تا حد زيادي كاهش داد.

ت وارده در دماي زير صفر وارد شود به آن يخ زدگي گويند. سرمازدگي در مناطق نيمه گرمسير در كشت هاي پاييزه خيار و گوجه فرنگي متداول مي‌باشد وگرماي زياد نيز مي‌تواند باعث آفتاب سوختگي روي ميوه گياهاني مانند گلابي، سيب، گوجه فرنگي و جاليز شود، و معمولاً قسمت رو به آفتاب ميوه ها و سبزي ها سوخته و قهوه اي مي‎شود. افزايش دماي هوا در زمان گرده افشاني خرما باعث افزايش آلودگي ميوه ها به پوسيدگي دم سرخ مي‎شود.
مكانيسم اثر حرارتهاي بالا و پايين كاملاً متمايز از يكديگر مي باشند. دماي بالا معمولاً برخي آنزيم ها را غير فعال كرده و در مقابل باعث تشديد فعاليت برخي آنزيم هاي ديگر مي‌شود. به همين دليل منجر به واكنش هاي بيوشيميائي غير معمول و مرگ سلول گياه مي‎شود. اما دماي پائين باعث منعقد شدن و دناتوره شدن پروتئين¬ها، تخريب غشاء‌ سيتوپلاسمي و احتمالاً رها شدن برخي مواد سمي در سلول مي‌شود ودماي پايين همچنين باعث تشكيل يخ در داخل سلولها و يا بين سلولها مي‎شود و تشكيل كريستال هاي يخ در داخل سلولها، باعث تخريب غشاء پلاسما و آسيب و مرگ سلولي مي‎شود.
برخي استرين¬هاي باكتريهاي بيماريزا مانند Pseudomonas Syringe PV Syringes و برخي باكتريهاي ساپروفيت، موقعي كه درفضاي زير روزنه برگها و يا داخل آنها باشند به عنوان كاتاليست هائي براي تشكيل هسته يخ عمل مي كنند.
دامنه تغييرات زياد حرارتي در شبانه روز، باعث صدمه زدن به گياهان مي شود از جمله به تركيدگي ميوه هاي مركبات در شمال ايران مي توان اشاره كرد و پايين بودن دماي آب در دوران رشد برنج و بخصوص در مراحل گلدهي برنج، يكي از دلايل اصلي پوك شدن دانه هاي برنج درشمال مي‌باشد كه با استفاده از روش نگه داشتن آب در كرت ها مي‌توان پوكي دانه ها را تا حد زيادي كاهش داد.

آخـریـن مـقـالات
 1. نقش pH

  pH خاک بطور مستقيم يا غيرمستقيم رشد گياه را تحت تاثير قرار مي‌دهد. مهم‌ترين نقشpH خاک کنترل ...

 2. کود آهن و کمبود آن در گیاه

  ماده غذایی آهن، یكی از مواد غذایی كم مصرف است كه وجود آن به اندازه كافی برای رشد گیاهان زراعی ...

 3. کمبود نیتروژن

  علایم کمبود نیتروژن در بوته های جوان ذرت شامل کوتاه شدن، کاهش رشد و سبز متمایل به زرد برگ ...

 4. کود کشاورزی کلرور کلسیم

  کلسیم بیشترین ماده مورد نیاز در میوه است و شاید بتوان آن را مهمترین عنصر معدنی دانست که ...

 5. کاربرد سایتوکینین ها در باغبانی

  افزایش شاخه زایی: استفاده از این هورمون در اوایل تابستان میتواند باعث شاخه زایی شود. افزایش ...

 6. کود تقویتی آهن

  برای جلوگیری و رفع زردی ناشی ازکمبود آهن در سبزیجات وصیفی جات به صورت مصرف خاکی ...

 7. هومیک اسید

  هیومیک اسید ها پیش از اینکه کود باشند اصلاح کننده خاک هستند. مواد آلی به خصوص هیومیک اسید بار منفی خود را به ذرات خاک رس منتقل نموده ...

 8. روش های کوددهی

  روش کوددهی در مدیرت تغذیه گیاهان اهمیت زیادی دارد. کوددهی باید به گونه ای باشد که عناصر مورد ...

 9. تاثیر حرارت بر ایجاد بیماری فیزیولوژی

  تغييرات ناگهاني دما اثرات نامطلوبي روي گياهان مي‌گذارد و عوارض ناشي از دماهاي بالا كمتر از دماي پايين اتفاق ...

 10. بیماری های فیزیولوژیک

  در مرحله‌اي از رشد گياه شكل بگيرد و شدت آن بستگي به نوع عامل دارد كه مي‌تواند مرگ گياه را هم بدنبال ...

 11. پتاسیم در پسته و فروش کود پتاس

  16عنصر شیمیایی برای رشد و نمو هر گیاهی ازجمله پسته مورد نیاز هستند. این 16 عنصر به دو گروه عناصر ...

 12. اصلاح خاک و استفاده از کود کشاورزی

  خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی و عوامل تولید است، استفاده بی رویه از زمین ، بدون دادن کود و تقویت ...