مقالات

#

24 شهر: نمونه برداری خاک

نمونه برداری مهم ترین مرحله در یک آزمایش خاک می باشد. در صورتی که نمونه ها به درستی تهیه شده و نماینده واقعی خاک مزرعه یا باغ مورد نظر باشند، تجزیه شیمیایی نمونه ها می تواند به عنوان راهکار مناسبی در تعیین نیاز کودی گیاه به کار گرفته می شود. .

#

24 شهر: کمبود نیتروژن

عنصر نیتروژن برای تولید اسیدهای آمینه و پروتئین نقشی اساسی دارد و مهمترین عامل رشد گیاه محسوب می­شود، همچنین نیتروژن بخش مهمی از مولکول کلروفیل را تشکیل می­دهد.

#

24 شهر: علائم کمبود فسفر

فسفر بعد از نیتروژن مهمترین عنصرغذایی ضروری و پرمصرف مورد نیاز گیاه می­باشد که به شکل فسفات از خاک جذب می‌شود. مقدار فسفر در خاك هاي مختلف بسيار متفاوت است ولي در مجموع میزان آن در خاك‌هاي جوان و بكر و همچنین در نواحي خشك، بيشتر است.

#

22 شهر: روش‌های کوددهی

روش کوددهی نقش بسزایی در مدیریت تغذیه گیاهان دارد. کوددهی باید به گونه­ای باشد که عناصر مورد نیاز گیاه به شکل مناسب و در زمان مورد نظر در اختیار گیاه قرار گیرد. عوامل مختلفی نظیر نوع کود و گونه­ی گیاه، برانتخاب روش کوددهی تاثیر گذار است.