95024977 031

فولوی استار | Fulvi Star

fulvistar (Demo)

شماره ثبت ماده کودی: 20198

فولوی‌استار | Fulvi Star

کود فولیک اسید
کلات‌کننده و افزایش جذب عناصر

نقش فولویک‌اسید در کشاورزی پایدار

مواد آلی نقش به سزایی در افزایش حاصل­‌خیزی و باروری خاک دارند. با توجه به کمبود ماده­‌ی آلی در بیش از % 60 از اراضی زیر کشت در ایران، استفاده از ترکیبات آلی به منظور بهبود کیفیت خاک و افزایش عملکرد محصولات کشاورزی امری ضروری است.

این ترکیب از اجزای مواد آلی است که در اثر فعالیت میکرو اُرگانیزم های خاک طی میلیون­ها سال به وجود می­‌آید. فولویک­‌اسید دارای وزن مولکولی کمی است و از نظر شیمیایی بسیار فعال می‌­باشد، به طوری که هر مولکول آن  قابلیت حمل عناصر تا 60 برابر وزن خود را دارد و با برقراری پیوندهای ((یونی)) و ((کوولانسی)) با سایر عناصر، موجب بهبود جذب عناصر غذایی می­شود. همچنین با افزایش نفوذپذیری غشای سلولی و جذب بیشتر رطوبت باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش خشکی می­شود. این کود قابل حل در محیط­های اسیدی، قلیایی و خنثی است و ترکیب آن با مواد معدنی و سایر کودها کارایی آن ها را به میزان %35 افزایش می­‌دهد.

^ ^

فولویک‌­اسید قابلیت نفوذپذیری بسیار بالایی دارد بنابراین استفاده از آن به ویژه به روش محلول­‌پاشی راندمان محصولات کشاورزی را به میزان زیادی افزایش می­‌دهد.

اثرات فولویک‌اسید بر خاک و گیاه
  • افزایش جذب عناصر
  • اصلاح ساختار خاک
  • بهبود انتقال عناصر به گیاه
  • کاهش میزان عناصر سمی در خاک
  • افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش¬های محیطی به ویژه تنش شوری و خشکی
^ ^

((فولوی­‌استار)) شرکت آرمان­‌بذر­سپاهان دارای % 50 فولویک‌­اسید با منشأ کاملاً گیاهی، همراه با مقادیر معینی از پتاسیم محلول و فاقد هرگونه ترکیبات سدیمی، کلریدی و عناصر سنگین است. این کود کاملاً در آب قابل حل و مناسب برای استفاده برای همه­‌ی محصولات کشاورزی به روش­های کودآبیاری و به ویژه محلول­‌پاشی می­باشد.

دستور مصرف به روش کودآبیاری و محلول‌پاشی
Print (Demo)
دستور مصرف به روش چالکـود

میزان استفاده از فولوی­ استار در فصل زمستان مطابق با جدول زیر است.

Print (Demo)