95024977 031

آمین استار | Amin Star

aminstar (Demo)

شماره ثبت ماده کودی: 38459

آمین‌استار | Amin Star

کود آلی ضد تنش

^ ^
  • آمینواسیدها از اجزای بنیادی در سنتز پروتئین­های گیاه هستند که نقش ساختاری، عملکردی و انتقال مواد غذایی  در درون گیاه را بر عهده دارند. به عبارتی وجود آمینواسیدها برای سوخت و ساز گیاهی، متابولیسم سلولی و افزایش کیفیت محصولات کشاورزی بسیار ضروری است.
اثرات استفاده از ترکیبات آمینواسید

1-افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش­های محیطی: یکی از مهم­ترین وظایف آمینواسیدها مقابله با تنش‌­های محیطی  از جمله تنش­های شوری، خشکی، سرمازدگی، گرمایی و به علاوه  آفات و بیماری­ها است. آمینواسیدها از طریق  مکانیزم­هایی از جمله افزایش نفوذپذیری غشای سلولی و تنظیم روزنه­‌های گیاه باعث افزایش قابل توجه مقاومت گیاه در برابر تنش‌­های شوری و خشکی می­‌شوند.

2-افزایش فتوسنتز و رشد گیاه: آمینواسیدهایی از جمله ((گلیسین)) و ((گلوتامیک اسید)) به طور مستقیم در فرایند فتوسنتز دخیل هستند و با افزایش سنتزکلروفیل موجب بهبود کیفیت محصولات می­‌شوند.

3-تأثیر بر گرده‌­افشانی و میوه­‌دهی: آمینواسیدها با فعال کردن هورمون­‌های مؤثر در تشکیل گل و افزایش میزان جوانه زنی دانه‌­ی گرده، باعث بهبود عمل گرده‌­افشانی  و در نهایت تشکیل میوه می­شوند. آمینواسیدهای پرولین، متیونین، گلوتامیک اسید و لیسیاز این گروه می­‌باشند.

4-بهبود جذب عناصر و خاصیت کلات­‌کنندگی: آمینواسیدهایی از جمله ((گلوتامیک اسید)) و ((گلیسین)) باعث  افزایش نفوذپذیری غشای سلولی و بهبود جذب عناصر می­‌شوند. استفاده‌ی هم زمان آمینواسیدها به همراه عناصر ریزمغذی، جذب و انتقال عناصر را تسهیل می­‌کند.

5-افزایش سرعت رسیدگی محصول: ((متیونین)) و ((تریپتوفان)) با تأثیر مستقیم در ساخت هورمون­‌های گیاهی مانند ((اتیلن)) باعث سرعت در رسیدگی محصولات شده و تریپتوفان که تأثیر مستقیم در ساخت هورمون ((اکسین)) دارد باعث سرعت در گل­‌دهی و افزایش بازارپسندی محصولات کشاورزی می‌­شود.

^ ^

((آمیـن استار)) شرکت آرمان­‌بذر­سپاهان دارای % 76 آمینواسید آزاد با منشأ کاملاً گیاهی و شامل 17 نوع آمینواسید ضروری برای گیاه است. این محصول فاقد ترکیبات کلریدی و کاملاً قابل حل در آب است. همچنین قابل استفاده برای همه­‌ی محصولات کشاورزی به روش‌های کودآبیاری و به ویژه محلول­‌پاشی می­‌باشد. آمین‌­استار ترکیبی بسیار مناسب به منظور افزایش جذب عناصر از طریق ریشه و روزنه­‌های برگ است و باعث افزایش باردهی و کیفیت محصولات می­شود.

دستور مصرف: کودآبیاری و محلول‌پاشی
Print (Demo)
^ ^

استفاده از آمین‌استار به ویژه هنگام مواجه شدن با تنش­‌های محیطی از جمله گرمایی، سرمایی، شوری و خشکی توصیه می­‌گردد.

محصولات مرتبط